I front for å utvikle og ta i bruk ny teknologi

Arbeiderpartiet vil gå i front for å både utvikle og ta i bruk ny teknologi innen samferdselssektoren

Samferdselssektoren er under kraftig utvikling, blant annet på grunn av ny teknologi. Nye, klimavennlige motorer og nye tjenesteplattformer utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Helt eller delvis autonome kjøretøy skaper en ny virkelighet som byr på store muligheter. Med ny teknologi følger også utfordringer. Skal vi skape norske arbeidsplasser og unngå at teknologien får styre samfunnsutviklingen, er det viktig med sterk politisk styring når ny samferdselsteknologi tas i bruk.

Norge skal være i front i utvikling, utprøving og implementering av ny teknologi innenfor et bredt spekter av transportteknologier. Det gjelder særlig innenfor maritim transport, der vi allerede er langt fremme og har et stort potensial for arbeidsplasser og verdiskaping.

Arbeiderpartiet vil: