Gjøre det trygge, organiserte arbeidslivet sterkere

Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet

Faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv. I deler av arbeidslivet omgår arbeidsgivere sitt ansvar overfor arbeidstakere ved å bruke kompliserte selskapsstrukturer og omdefinere ansatte til frilansere og kontraktører. Lovverket som regulerer arbeidslivet, skal følge utviklingen i samfunnet. For Arbeiderpartiet er det viktig å styrke arbeidstakernes vern.

Arbeiderpartiet vil: