Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Olje og gass og leverandørindustrien

Utvikle, ikke avvikle

Olje- og gassindustrien har vært og er viktig for utviklingen av Norge. Dyktige arbeidsfolk har skapt en industri som er svært konkurransedyktig. Arbeiderpartiet vil utvikle olje- og gassindustrien videre.

Det skal stilles klare krav om effektiv energiproduksjon med mål om null utslipp fra norsk sokkel. Målene for industriens bidrag til utvikling av nye fornybare energinæringer skal være tydelige og ambisiøse. Utslippene skal halveres innen 2030 og ned til netto null i 2050 målt mot 2005. Det er nødvendig for å sikre fremtidige jobber og verdiskaping.

Energiressursene våre tilhører fellesskapet. Lokalsamfunn som deler av sitt areal og sine naturressurser, forventer å få noe igjen i form av verdiskaping og jobber. Derfor må det stilles strengere krav til ringvirkninger. Vi vil gjøre det lettere for lokale leverandører å konkurrere om, og vinne, kontrakter innenfor rammen av EØS-avtalen. Det er viktig at selskapene forstår og leverer på forventningene til ringvirkninger og arbeidsplasser lokalt og nasjonalt. Arbeiderpartiet stiller opp for arbeidsfolk i olje- og gassnæringen.

Arbeiderpartiet anerkjenner den viktige kompetansen arbeidsfolk i olje- og gassnæringen representerer. Det er disse fagfolkene vi trenger for å kunne lykkes med det grønne skiftet. Selskapene må nå bidra til oppdrag i leverandørindustrien, kutter utslipp og prioriterer fagarbeidere og lærlinger, leveringssikkerhet og HMS-standarder på minst norsk nivå. Lederlønninger og utbytte må begrenses.

Leverandørindustrien som leverer produkter og tjenester til olje- og gass- sektoren, har de siste årene opplevd store utfordringer som følge av lave oljepriser og hard konkurranse om kontrakter. Ansatte i disse bedriftene sitter på verdensledende kompetanse. Norge har ikke råd til at denne kompetansen forsvinner. Leverandørindustrien skal sikres tilgang på nye prosjekter hvor kompetansen brukes til å skape nye næringsmuligheter.

Arbeiderpartiet vil: