Økt innsats mot mobbing

Barn og unge skal ha et godt og trygt skolemiljø, det er et felles ansvar

Ingen skal være redde for å oppleve mobbing, verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen. Arbeiderpartiet vil intensivere innsatsen mot mobbing i den norske skolen.

Arbeiderpartiet vil: