Trygghet til å være sjef i eget liv

Eldre skal være sjef i eget liv

I dag er ikke helsetjenesten eller kommunene godt nok forberedt på å at vi blir flere eldre utover på 2020-tallet. Vi mangler sykehjemsplasser og tilrettelagte botilbud, for få kommuner har organisert hjemmetjenesten med utgangspunkt i den eldre selv, og sykehus og kommuner samarbeider ikke godt nok til det beste for de eldre.  

Arbeiderpartiet vil: