Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Flere i arbeid

Nøkkel til integrering i samfunnet

Arbeid er en nøkkel til integrering i samfunnet, og for å bli del av det norske arbeidslivet trenger man utdanning, kvalifisering og kompetanse i norsk språk. Dessverre ser vi at en altfor høy andel innvandrere ikke kommer inn i eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Vår velferdsmodell forutsetter en høy grad av sysselsetting, med en lønn som er til å leve av.

Hvis vi skal lykkes med integreringsarbeidet, må det innrettes slik at flere oppnår kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Målet er at flere får en varig tilknytning til arbeidslivet og slik blir aktive deltakere i det norske samfunnet.

Introduksjonsprogrammet må bli mer arbeidsrettet. Arbeiderpartiet ønsker større grad av individuelle tilpasninger i introduksjonsprogrammet, uten å senke kompetansekravene. Vi vil se introduksjonsordningen, NAVs verktøykasse og voksenopplæringen mer i sammenheng.

Aktører i det lokale næringslivet er svært viktige samarbeidspartnere i integreringsarbeidet. De skal møte en offentlig sektor som spiller på lag. Vi vil gjøre det enklere, mer forutsigbart og mindre risikofylt for norske bedrifter å bidra til integreringen, blant annet gjennom lønnstilskudd.

Når flyktninger skal bosettes, må fremtidige jobbmuligheter veie tungt i valg av kommune. Flyktningenes kompetanse og kommunenes arbeidsmarked og tilgang på utdanningstilbud må matches bedre enn i dag. En viktig grunn til at Norge har lykkes bedre med integrering enn våre naboland, er at vi har bosatt flyktninger i hele landet. Å sikre spredt bosetting er derfor viktig for at vi skal lykkes med integrering.

Arbeiderpartiet vil: