En eldreomsorg som er helhetlig og tilpasset den enkelte

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp, og at det alltid står et tilbud klart når behovet oppstår og man trenger hjelp

Hvis det blir opp til hver enkelt å sikre seg en god alderdom, vil det føre til store forskjeller og dyp urettferdighet. Det er fellesskapets ansvar å stille opp, med tilpasset hjelp ut fra behov. Eldreomsorgen må henge sammen, ikke stykkes opp.

I dag lever over 100.000 mennesker med demens i Norge, og antallet vil øke i årene som kommer. De utgjør en stor og voksende gruppe eldre som vil være avhengig av døgnkontinuerlig hjelp og omsorg de nærmeste årene. Dette vil kreve en målrettet satsing.

For å sikre kvalitet i eldreomsorgen vil Arbeiderpartiet:

For å forebygge demens og hjelpe mennesker med demens vil Arbeiderpartiet:

For å gi bedre omsorg i livets siste faste vil Arbeiderpartiet: