Nulltoleranse for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Vi trenger mye kraftigere tiltak i deler av arbeidslivet for å forhindre at mennesker blir utnyttet på det groveste, slik vi har sett i enkelte bransjer

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp og forsikre oss om at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder.

Arbeiderpartiet vil: