Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Sirkulærøkonomi: Dele for å skape

Arbeiderpartiet vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge

På 2020-tallet må vi legge om samfunnet slik at ressurser brukes om igjen, i det som kalles en sirkulær økonomi. I dag kaster vi bort ressurser som kunne vært brukt om igjen, vi sender verdifullt avfall til utlandet, og for mye søppel brennes i avfallsanlegg eller forurenser naturen. Da kaster vi også vekk en mulighet for raskere overgang til fornybarsamfunnet.

Arbeiderpartiet vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge. Det som i dag blir avfall, kan bli råmateriale på nytt. Men sirkulærøkonomi handler om mye mer enn avfall. Det handler om å ta vare på ressurser i hele samfunnet og skape nye arbeidsplasser over hele landet basert på det. Arbeiderpartiet vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare produkter.

Arbeiderpartiet vil: