Mineraler

Høyere utvinning og lavere miljøbelastning

Norge har betydelige mineralressurser på land og til havs, spesielt i nordområdene. Økt internasjonal etterspørsel etter mineraler og metaller gjør at næringen kan bli et nytt eksporteventyr for Norge. Arbeiderpartiet vil kartlegge og legge til rette for økt utvinning av mineraler og redusert usikkerhet for ny virksomhet, samtidig som vi sikrer god miljøforvaltning. I nord skal næringen utvikles i nær dialog med Sametinget for å sikre god sameksistens med reindriftsnæringen.

Arbeiderpartiet vil: