Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

En god oppvekst varer hele livet

Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen

Familien er det viktigste fellesskapet for de fleste barn og unge. Familier med tid og overskudd til å være til stede for sine yngste, er den beste rammen for barn og unges oppvekst. Derfor vil Arbeiderpartiet videreutvikle skole og barnehage, SFO/AKS og fritidstilbud slik at alle barn og familier får glede av det. Vi vil organisere skolehverdagen på en måte som bedre enn i dag passer med foreldrenes travle hverdag, og vi vil ansette flere kompetente voksne til å jobbe med og rundt de yngste barna. Vi vil sørge for at barn og unge som sliter med psykiske problemer, stress, press og prestasjonsjag, får den hjelpen de trenger, og ikke bærer hele byrden alene.

Det er foreldre og foresattes ansvar å oppdra barna sine. Men hvor godt vi lykkes med å fostre opp kommende generasjoner, sier mye om et samfunn. Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal kunne leke, lære, utvikle seg og utfolde seg i trygge omgivelser. Det gjelder i barnehagen, på skolen og på SFO. Dette er viktige fellesarenaer som må være tilgjengelige for alle barn på lik linje med kulturtilbud,  idrett og andre fritidsaktiviteter. Derfor må fellesskapet ha gode tilbud til barn og unge, både de som alle benytter seg av, og de som er til for barn og familier med behov for ekstra hjelp og støtte.

Mange barn vokser opp i familier med utfordringer. Det kan være økonomiske problemer, vold, rus, sykdom eller andre forhold som gjør barn utrygge. Fellesskapet skal stille opp for familier og barn som trenger det. Enten det er gjennom kommunale tjenester, barnevern, veiledning eller et tilpasset tilbud for å hjelpe foreldre eller barn: Vi må stille opp.

Mange barn med funksjonsnedsettelser ekskluderes i dag fra deltagelse i lek og ekskluderes fra sin nærskole på grunn av manglende universell utforming og tilrettelagt undervisning. Barnehager, lekeplasser og skoler må være universelt utformet for at alle skal kunne delta.