Strengere regler for å hindre privatisering og kommersialisering

Arbeiderpartiet vil hegne om den offentlige fellesskolen

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn får en god utdanning, og at ulike barn går på samme skole. Arbeiderpartiet vil hegne om den offentlige fellesskolen der barn og unge med ulik bakgrunn og fra ulike samfunnslag møtes og lærer hverandre å kjenne. Fellesskolen bygger opp tilliten og ned forskjellene mellom folk, det er bra for fellesskapet, økonomien og livskvaliteten vår.

Et stort innslag av private skoler tapper offentlige budsjetter og skaper større skiller mellom barna.

Arbeiderpartiet vil: