Bedre kvalitet og kapasitet i sykehus i hele landet

I en sterk, offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på

Fagfolk må få tilgang til oppdatert teknologi og mulighet til kompetanseutvikling, slik at de alltid kan ligge i front i faget. Flere eldre gir større behov for flere ulike behandlingsplasser ved norske sykehus. Vi må bygge store nok bygg med rom til behandling og pleie, som også er gode arbeidsplasser for de som jobber der.

Arbeiderpartiet vil: