Fremtidens fagarbeidere

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen

For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke lærlingeordningen, gi yrkesfagopplæringen bedre vilkår og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst.

Arbeiderpartiet vil: