Inkludering i fellesskapet

I vårt samfunn skal ingen mennesker diskrimineres

Fellesskap med plass til alle mennesker er et gode og en styrke for Norge, ikke en trussel. For å bygge sterke fellesskap må alle mennesker gis de samme mulighetene til å ta del i samfunnet. De sosiale fellesskapene, enten det er gjennom skolevesenet, arbeidslivet, idretten, kulturen eller frivilligheten, må være åpne og inkluderende arenaer.

Valglovutvalget har fremmet flere forslag og stemmerett for 16 åringer er diskutert. Arbeiderpartiet viser til at mange kommuner har svært gode erfaringene med dette, og vi tar med oss disse erfaringene videre i prosesser.

Arbeiderpartiet vil:

Les mer om hvordan Arbeiderpartiet vil skape et mer inkluderende arbeidsliv, i kapitlet «Arbeidsliv: Et godt arbeidsliv for alle».