Forskning for omstilling og klima

Forskning er en forutsetning for utvikling og vekst og helt nødvendig for å møte de store samfunnsutfordringene nasjonalt og globalt

Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre innovasjon, teknologiutvikling og konkurransekraft og de teknisk-industrielle forskningsinstituttene har en nøkkelrolle for nødvendig omstilling i både næringsliv og offentlige virksomheter.

En satsing på grunnforskning og bredde i akademia handler også om «kunnskapsberedskap» og om å få fram ideer og resultater vi ennå ikke vet om vi vil få behov for. Arbeiderpartiet vil styrke norsk forskning, både i regi av det offentlige og i næringslivet. Norge skal være en drivkraft i den internasjonale kunnskapsutviklingen og ha verdensledende miljøer innenfor områder der vi har særlige fortrinn.

Arbeiderpartiet vil: