En klimavennlig transportsektor

Samferdsel står for en stor del av de norske utslippene av klimagasser

Skal vi nå Norges mål om utslippskutt, må utslippene fra sektoren betydelig ned. Den vellykkede satsingen på elbiler og elferjer i Norge viser at det er mulig. Fremtidens transportsektor må være klimavennlig.

Arbeiderpartiet vil øke bruken av klimavennlig teknologi i næringstransporten, som står for to tredjedeler av utslippene i transportsektoren. Vi vil satse videre på elbiler og på utbygging av klimavennlig infrastruktur, som ladestasjoner, i hele landet. Bedre kollektivtransport er viktig, og staten må bidra mer til utbygging av kollektive transportløsninger i og rundt de store byene. Vi vil ha lavere klimautslipp, mindre kø og bedre byluft.

Arbeiderpartiet vil: