Rask og god integrering av kvoteflyktninger

Vår politikk skal bidra til forutsigbarhet for både flyktningene og lokalsamfunnene der de skal bosettes

Utformingen av flyktning- og asylpolitikken har betydning for integreringspolitikken. Vår politikk skal bidra til forutsigbarhet for både flyktningene og lokalsamfunnene der de skal bosettes. Vi vil at flere av dem som får beskyttelse i Norge, skal bosettes direkte i et lokalsamfunn og ikke må vente på et mottak mens de får saken sin behandlet.

Asylsøkere som kommer til grensen, skal leve et så normalt liv som mulig mens søknaden deres behandles. Kartlegging av kompetanse og jobbmuligheter og opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal starte fra dag én. Vi vil unngå institusjonalisering og en passiv tilværelse og vil som hovedregel ha desentraliserte mottak.

Arbeiderpartiet vil: