Flere kvalifiserte lærere

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem

Lærermangelen i skolen er økende. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere.

Arbeiderpartiet vil: