Lærere med bedre tid og tillit

Dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev, er forutsetningen for en god skole

Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati for de ansatte og gir dem mer tid til læring og oppfølging av elevene.

Arbeiderpartiet vil: