Tidlig innsats i en skole som ser alle elever

Det skal være plass til alle i den norske skolen, og elevene skal utfordres og utvikles på sine egne premisser

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og at vi bygger et sterkere lag rundt hver enkelt elev. Det skal være plass til alle i den norske skolen, og elevene skal utfordres og utvikles på sine egne premisser. Arbeiderpartiet vil at alle elever som trenger spesialundervisning, skal få det av kompetent pedagogisk personell.

Vennskap og sosiale ferdigheter har avgjørende betydning for læring og utenforskap er alvorlig for den som blir stående alene. Det må jobbes mer systematisk for at de yngste barna våre raskt blir del av et sosialt fellesskap.

Arbeiderpartiet vil: