Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Barnehage, skole og utdanning

En god offentlig skole og lik rett til utdanning

For Arbeiderpartiet er en god offentlig skole og lik rett til utdanning avgjørende for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Gjennom tidlig innsats vil Arbeiderpartiet investere mer i de yngste barna. Tidlig innsats starter i barnehagen, og vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling.

Skolens oppgave er at alle barn lærer og har det bra. Da trenger vi også flere kvalifiserte lærere. Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller. Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet. Alle barn har rett til å gå på sin nærskole.      

Videregående opplæring skal gi ungdom den yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger videre i livet. I dag slutter for mange elever på videregående før endt utdanning. Arbeiderpartiet skal jobbe for at flere fullfører videregående opplæring. Yrkesfagene er spesielt viktige for å utdanne fagarbeiderne arbeidslivet etterspør.

Les mer om vår satsing på kompetanse i arbeidslivet i kapitlet «Det kompetente arbeidslivet».