Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Distriktspolitikk: Optimisme i hele landet

Arbeiderpartiet vil føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet

Arbeiderpartiet vil føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet. Et mer rettferdig Norge handler om mer enn arbeid til alle, inntektsutjevning og lik tilgang til helse og skole. Det handler også om makt og mulighet til å bygge en fremtid og gode lokalsamfunn der man kan delta og føle seg hjemme. Derfor er distriktspolitikken både et rettferdighetsprosjekt og et frihetsprosjekt.

De sentraliserende kreftene i økonomien og politikken er sterke. Lenge har det foregått en sektorvis sentralisering i staten, uten at det er tatt hensyn til helheten og konsekvensene for lokalsamfunn og regioner. Som en følge av sentraliseringen har statlige arbeidsplasser forsvunnet ut av stadig flere lokalsamfunn, og viktig kompetanse har blitt borte. Arbeiderpartiet vil snu sentraliseringen og fremme en helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene, der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen, og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

Sterke regioner er en viktig drivkraft i utviklingen av kunnskap og verdiskaping. Arbeiderpartiet vil styrke den strategiske samhandlingen mellom regionene og nasjonale myndigheter på viktige områder for samfunnsutviklingen, som utdanning, næringsutvikling, velferd, transport og bosetting. 

Byene spiller viktige roller som regionale motorer, som bidrar til gode tjenester til befolkningen, utvikling av næringslivet og attraktive regioner. Samtidig har politikken i for stor grad fokusert utelukkende på de store byene eller de mindre kommunene. Arbeiderpartiet vil løfte frem de mellomstore byenes rolle i utviklingen av Norge og vil lansere en strategi for å styrke konkurransekraften, velferds- og kulturtilbudet og en klimavennlig utvikling slik at det kan bidra til vekst i Distrikts-Norge.

Arbeiderpartiets svar på den økende sentraliseringen er en sektorovergripende distriktspolitikk. Alle sektorer har et distriktspolitisk ansvar. Målrettede tiltak for en god distriktspolitikk finnes flere steder i dette programmet, og de fleste punktene med distriktspolitisk betydning er lagt til kapitlene der de hører hjemme.

Arbeiderpartiet er opptatt av at landet er inndelt på en hensiktsmessig måte, og vil ha en gjennomgang av konsekvensene av regionreformen, statens egen regioninndeling og hvordan flere oppgaver kan overføres til fylkene. Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte.

Arbeiderpartiet vil: