Etablere solidaritetspott

Arbeiderpartiet vil bygge opp en solidaritetspott som skal bedre forholdene for mennesker på flukt!

Det er nabolandene i konfliktregioner som mottar det største antallet flyktninger, og det er i disse landene behovet for hjelp er størst.

Arbeiderpartiet vil derfor bygge opp en solidaritetspott på utviklingsbudsjettet, som skal gå til å bedre forholdene for mennesker på flukt og gi fattige land som mottar mange flyktninger, mulighet til å ivareta flyktningenes langsiktige behov.

Solidaritetspotten skal lukke gapet mellom humanitær nødhjelp og den mer langsiktige utviklingsbistanden og styres uten geografoske bindinger.

Arbeiderpartiet vil: