Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Det gode liv i storbyen

Storbyen skal være et trygt og sunt sted å være for alle innbyggere, der mennesker fra ulike bakgrunner med ulike liv lever sammen

De store byene våre kjennetegnes av et stort mangfold. Storbyen skal være et trygt og sunt sted å være for alle innbyggere, der mennesker fra ulike bakgrunner med ulike liv lever sammen. Byene er viktige motorer i norsk økonomi og spiller en avgjørende rolle i å nå våre klimamål. Skal vi nå klimamålene våre, må vi ha klimavennlige storbyer.

Kollektivsystemet i de store byene må være godt utbygd og velfungerende, og vi må gjøre det enklere å være fotgjengere og syklister, slik at luften blir renere og utslippene går ned. Både unge og gamle må ha tilgang på grøntområder og arenaer for fysisk aktivitet.

I storbyene bor både de som har mest, og de som har minst. Mange lever i områder med klart lavere inntekter enn gjennomsnittet, der flere står utenfor arbeidslivet, og der det er større sosiale helseforskjeller og kortere levealder. Flere barn i disse områdene vokser opp i familier som lever i fattigdom. Andelen enslige er også høyere i byene enn andre steder, og mange av disse er ensomme. Selv om man bor i en by, kan avstanden til de som tar beslutninger, oppleves som stor.

Det er mulighetene og mangfoldet som gjør bylivet godt. For at vi skal få gode og trygge storbyer, har alle innbyggere interesse av at vi forebygger ensomhet og reduserer forskjeller. Arbeiderpartiet vil ha byer som gir alle tilgang til mulighetene og mangfoldet som byene tilbyr. Det krever en aktiv politikk. Vi må styrke det inkluderende fellesskapet og åpenheten byene står for, og sørge for gode fellesskapstjenester som er tilgjengelige for alle.

De store byene er motorer i sine regioner og har stor betydning for befolkning og næringsliv også i nærliggende distrikter. Arbeiderpartiet mener by og land er gjensidig avhengig av hverandre og vil legge til rette for et godt samarbeid mellom storbyene og omlandet rundt.

Arbeiderpartiet vil:

Les mer om kollektivtransport i byene i kapitlet «En klimavennlig transportsektor», folkehelse i kapitlet «Folkehelse – fellesskapets ansvar», natur og klimatiltak i kommunene i kapitlet «Kutte utslipp og ta vare på naturen der vi bor» og integrering i kapitlet «Integrering: Stille opp og stille krav».