En mer praktisk skole

Arbeiderpartiet mener grunnskolen skal gi en bred grunnopplæring til barn og unge, både for de praktiske talentene og de mer teoretisk anlagte

Grunnskolen skal være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn rike og varierte mestringsopplevelser.

Praktisk-estetiske fag har en verdi i seg selv og må sikres en større plass i alle barns skolehverdag. I teorifag er det også viktig å ta i bruk flere praktiske tilnærmingsmåter for å lære fagstoff. Kompetansebegrepet i alle fag handler om å tilegne seg kunnskap og å trene ferdigheter, og Arbeiderpartiet ønsker at norsk grunnskole skal være i front når det gjelder å utvikle praktisk pedagogikk og didaktikk, særlig innenfor basisfagene norsk, matematikk og engelsk.   

Grunnskolen skal forberede og motivere for alle utdanninger. Det skal være og oppleves som en reell forberedelse for elever som både sikter seg inn mot yrkesfag og studiespesialiserende på videregående skole. Utviklingen av morgendagens fagarbeidere starter i første klasse og skal være en vesentlig del av norsk grunnskole. Skolen må lære elevene å gjøre og gjennomføre, og at det er like viktig som å vite. Elevene må lære å bruke teorien skolen utstyrer dem med. Slik får de dypere forståelse for teoretisk kunnskap hva de skal med den. Det er viktig i alle yrker og utdanninger.

Arbeiderpartiet vil: